Objasnění pojmu CORE a jeho vliv při sportovních aktivitách

Cvičení na tzv. střed těla, velmi často označován jako CORE trénink, se dnes poměrně často vyskytuje nejen v oblasti fyzioterapie, ale také ve světě fitness. Jedná se o Hluboký stabilizační systém páteře (HSSP), který představuje svalovou souhru. Tato svalová souhra zabezpečuje stabilizaci – zpevnění páteře během všech našich pohybů. Svaly, které jsou součástí HSSP, se podílejí na udržení vzpřímeného postavení trupu vůči gravitační síle a jsou aktivovány jak při statickém zatížení, např. při stoji, sedu, tak doprovázejí každý cílený pohyb horních i dolních končetin. Zapojení svalů do stabilizace páteře je automatické a při správné vzájemné spolupráci jednotlivých svalových skupin jsou naše záda bez bolestí. Během správné aktivace CORE se vytváří opora pro naši páteř, která je důležitá jak při léčení funkčních poruch páteře, tak i v prevenci před bolestmi zad.

Funkcí hlubokého stabilizačního systému je udržet přesné postavení hlavy, páteře a jejích kloubů a pánve vůči sobě. Koordinace těchto svalů umožňuje přesné nastavení a optimální rozložení tlaku v kloubech mezi lebkou a prvními obratli, ve skloubeních žeber vůči páteři, v meziobratlových ploténkách jednotlivých obratlů, ale také v kloubech v oblasti pánve.

Mezi svaly hlubokého stabilizačního systému páteře patří:

  • příčný sval břišní (musculus transversus abdominis)
  • krátké svaly v nejhlubší vrstvě podél páteře (musculi multifidi)
  • svaly pánevního dna (diaphragma pelvis)
  • bránice (diaphragma)

V případě narušení spolupráce těchto svalů ve smyslu oslabení či přetížení některých svalových skupin dochází ke vzniku bolesti nejčastěji v oblasti bederní páteře. V případě, že ze systému vypadne jeden sval, přestává vše fungovat jako celek. Porucha souhry těchto svalů způsobí svalovou dysbalanci a následně vertrogenní potíže (bolesti zad, výhřez meziobratlové ploténky, blokády jednotlivých úseků páteře atd.). Pokud svaly HSSP nefungují správně, práci za ně přeberou svaly povrchové, které ovšem nedokáží zajistit přesné nastavení v jednotlivých kloubech páteře. Z tohoto pohledu je tedy důležité cíleně ovlivňovat tzv. střed těla nejen při obtížích, ale i preventivně.

Správná aktivace hlubokého stabilizačního systému je důležitá během všech každodenních aktivit, ať v sedavém zaměstnání, tak při náročném sportovním výkonu.
Posilování HSSP má během sportovního výkonu hned několik výhod. Nejen, že dojde ke zlepšení stability, ale sportovec je také schopen mnohem lépe kontrolovat veškeré své pohyby. Dalším benefitem, který s sebou posílení HSSP přináší je zlepšení fyzické zdatnosti, obratnosti a tím pádem i sportovních výkonů. Snižuje se riziko poranění páteře a jiných kloubů a navíc dojde je zpevnění a vytvarování břicha a břišní stěny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *